Goede woningen

2.1 Onderhoud

We beheren duizenden woningen. In die woningen kan iedere dag iets stuk gaan, bijvoorbeeld door slijtage. We hebben een eigen onderhoudsdienst. Als er een reparatie moet gebeuren, maken we een afspraak en komen onze vakmannen langs en klaren de klus. Het is een bewuste keuze om met eigen mensen te werken: zij kennen de huizen, de buurten en de mensen die er wonen. Specialistische klussen, zoals rioleringsonderhoud, asbestsanering, glasschade of het verhelpen van storingen aan installaties besteden we uit.

In 2018 voerden onze vakmannen circa 15.000 werkopdrachten uit in het dagelijks onderhoud. Naast reparaties voeren we ook planmatig onderhoud uit. Om het houtwerk tegen rot te beschermen is eens in de zoveel jaar een schilderbeurt nodig. Ook installaties hebben met regelmaat een onderhoudsbeurt nodig om storingen te voorkomen. Dit soort werkzaamheden plannen we van tevoren in en we informeren bewoners wanneer ze medewerkers in of rond hun huis kunnen verwachten.

In 2018 investeerden we circa € 22 miljoen in onderhoud en verbetering van onze woningen:

Onderhoud         19.358.000
  Dagelijks onderhoud     7.973.000  
    Reparatieverzoeken 3.815.000    
    Verhuisonderhoud 2.881.000    
    Brand & storm 164.000    
    Woningaanpassing en WMO 204.000    
    VvE bijdrage dagelijks onderhoud 339.000    
    Asbestsanering 570.000    
  Planmatig onderhoud     11.385.000  
    Projecten 7.376.000    
    Periodiek en contractonderhoud 2.068.000    
    Woonomgeving 536.000    
    VvE bijdrage planmatig onderhoud 1.255.000    
    Asbestsanering 150.000    
Verbetering         649.000
    Duurzame verbetering 649.000    
Contracten         1.996.000
    Serviceonderhoud 1.996.000    
           
        Totaal 22.003.000

2.2 Aanpak vocht en schimmel

De gezondheid van bewoners staat voor ons voorop. Problemen met vocht en schimmel zijn ingewikkeld. De oorzaak kan aan de woning liggen, maar ook het gedrag van bewoners (manier van stoken / ventileren / douchen) of omgeving (grondwater) kunnen een rol spelen. We trekken in deze problematiek op met de andere corporaties en de gemeente. Samen stelden we een stedelijk protocol op met een eenduidige manier van werken. Iedere corporatie besteedt aandacht aan voorlichting en advies. Indien nodig schakelen de corporaties een onafhankelijk expert in voor advies en we volgen of de problemen zijn opgelost.

Het afgelopen jaar vroeg een politieke partij aandacht voor vocht en schimmel in de woningen die diverse corporaties verhuren. Ze riepen huurders massaal op om problemen bij hun te melden. Ook in de stad Groningen belden ze bij verschillende adressen aan om handtekeningen op te halen. Zo mochten wij in oktober een lijst met 157 adressen in Vinkhuizen ontvangen. 

Alle meldingen nemen we serieus. Wij kozen hierin onze eigen benadering en belden huis-aan-huis aan, ook bij mensen die geen problemen hadden gemeld. We spraken 126 huurders in Vinkhuizen, 70 hadden last van vocht en schimmel in de woning. Samen met de bewoners brengen we de oorzaak in kaart en zoeken we naar een oplossing.

2.3 Aanbod onderhoudsrondje

In het verleden hadden we een werkwijze om de stand van het onderhoud van zoveel mogelijk woningen goed in beeld te hebben. We boden bewoners een gratis ‘servicerondje’ aan en belden eens per jaar aan. In de praktijk bleek dat niet alle bewoners hier gebruik van maakten of niet thuis waren. De werkwijze vergde relatief veel tijd van de organisatie. We stopten hiermee omdat we het geld voor onderhoud efficiënt willen uitgeven. Maar vooral bewoners die lang van ons huren vragen met regelmaat om dit weer in te voeren. We luisteren naar bewoners, dus het afgelopen jaar zegden we toe te experimenteren met nieuwe vormen van serviceonderhoud. In 2019 evalueren we dat en maken we een keuze of en hoe we hier mee doorgaan.

2.4 Een hete zomer

In Nederland beleefden we afgelopen jaar een prachtige, lange en hete zomer. Van maart tot diep in het najaar mochten we genieten van de zon en werd menig hitterecord gebroken. Volgens deskundigen hangt dit samen met wereldwijde klimaatverandering en kunnen we de komende decennia meerdere periodes met extreem (heet) weer verwachten.

In 2018 trok een aantal bewoners aan de bel over de temperatuur in hun woning. We verhuren 345 studio’s aan jongeren aan de Vrydemalaan. De studio’s maken gebruik van een WKO-installatie die zorgt voor warmte en koude, het beheer van de installatie besteedden we uit aan een externe partij. De bewoners meldden dat het te koud was in de winter en te warm in de zomer. Samen met de warmteleverancier (WarmteStad) en een delegatie van de bewoners bespraken we de problemen. We belden ook huis-aan-huis aan om de problemen van zoveel mogelijk bewoners te horen. WarmteStad kwam na analyse tot de conclusie dat de installatie niet optimaal functioneerde en ontwikkelde een plan om de installatie schoon te maken en anders af te stellen. We kregen daarna nauwelijks meer klachten over de temperatuur.

Aan de Kraanvogelstraat in de Oosterparkwijk verhuren we 14 woningen in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De woningen leverden we in 2012 op met grote ramen op het zuidwesten. Een aantal van de huurwoningen wordt bewoond door cliënten van Fokus, zij kampen met een zware lichamelijke beperking. Deze zomer ontvingen we signalen dat de woningen erg warm werden. We zochten de bewoners persoonlijk op en gingen met hen in gesprek. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid regelden we mobiele airco’s voor deze kwetsbare bewoners die vanwege hun beperking veel thuis zijn. Daarnaast startten we met de VvE een onderzoek naar structurele oplossingen.

We vinden het belangrijk dat bewoners goed wonen. We zijn blij dat bewoners de problemen kenbaar maakten, op die manier konden we actie ondernemen. Gezien de klimaatverandering kunnen we niet uitsluiten dat zich weer problemen met de temperatuur in woningen voordoen. De huizen in Nederland zijn veelal niet op extreme weersomstandigheden gebouwd. In steden wordt door gemeenten een deel van de oplossing gezocht door de aanleg van meer groen. Duidelijk is dat wij als corporatie niet alleen alle problemen met eventueel toekomstige hete zomers kunnen oplossen.